2013-01-08

Kära läsare,välkomna till min Blogg

Jag har alldeles nyss uppdaterat till en ny hemsida och håller på för fullt med att fylla den.

Just nu håller jag på med ”Svantes tips” där kommer du att hitta hur du kan dehandla dig själv i ett utsatt läge.
Har du vinstläge  på just denna putt och besväras av din golfarm, kan du göra så här.. eller du befinner dig djupt inne i djungeln med en redig hälsporre, ja då kan du göra såhäringa så blir det mycket bättre.
Den uppdateras under veckan så håll utkik

Håll till godo med denna intressanta läsning från regeringen :

”Att fokusera på människors hälsa som ett indirekt mått på subjektiv livskvalitet
ter sig också rimligt i ljuset av att folkhälsan redan ingår som en del i  välfärdspolitikens målsättningar”

Läs gärna hela rapporten, markera och högerklicka, mycket nöje

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/59/49/eb5f3191.pdf

yrkesforbundet

© 2012 Massera Mera

Adress
Boställsvägen 7
702 27 ÖREBRO

E-post
svante@masseramera.com

Telefon
070 - 220 57 45

Öppettider
Mån - Ons: 11:00 - 20:00
Torsdag: 11:00 - 16:00
Fredag: 11:00 - 18:00